+370 5 203 4977

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra, siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendina korupcijos prevencijos priemones. Galite susipažinti su VIPA darbuotojų etikos kodeksu .

 

„Korupcijos prevencija“ skirta informuoti apie galimai neskaidrų Agentūros darbuotojų elgesį, įtariamus sukčiavimo ir korupcijos atvejus, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimus.

 

Pranešimus apie galimą korupciją ir neskaidrų Agentūros darbuotojų elgesį gauna ir jų nagrinėjimą organizuoja Agentūros generalinis direktorius arba jo paskirtas už sukčiavimo prevenciją atsakingas darbuotojas.

 

Pranešimas gali būti ir anoniminis.

 

Pranešėjui nurodžius savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto ar kitas adresas) atsakingas už pranešimo nagrinėjimą Agentūros darbuotojas per 20 darbo dienų informuos pranešėją apie pateiktos informacijos patikrinimo rezultatus ir, prireikus, apie pradėtas taikyti priemones siekiant sumažinti korupcijos ir sukčiavimo pasireiškimo tikimybę.

 

Su pranešėjo autoryste susijusi informacija bus saugoma ir neviešinama.

 

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, interneto svetainėse http://esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.