+370 5 203 4977
Finansavimo būdai
Paskolos sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Paraiškos
Teisės aktai
DUK

 

1. 2017 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-144 dėl tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2017 m. metams (trumpasis sąrašas)

 

2.  2017 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 539 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. Nutarimo Nr. 1328 „Dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“

3. 2014 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-7 dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų - valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų sąrašo (ilgasis sąrašas) 

 

4. 2015 m. balandžio 19 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-11 dėl atrinktų valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų - valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui 2015 metams sąrašo patvirtinimo (trumpasis sąrašas) 

 

5. 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-295 dėl tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2016 m. metams (trumpasis sąrašas) 

 

6. 2015 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos rekomendacijos dėl pastatų atnaujinimo eigos (EM rekomendacijos) 

 

7. 2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 1328 dėl viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo pakeitimo

 

8. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika

 

9. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės klausimyno rengimo metodinės rekomendacijos 

 

10. 2015 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-221 dėl Energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelio įgyvendinimo tipinių dokumentų patvirtinimo  

 

11. Teikėjo atrankos Energijos taupymo paslaugų teikimui viešosios paskirties pastate skelbiamų derybų būdu sąlygos