+370 5 203 4977
Finansavimo būdai
Paskolos sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Paraiškos
Teisės aktai
DUK

 

* Į Jūsų užklausą bus atsakyta per 5 darbo dienas. Jeigu norite gauti atsakymą asmeniškai, prašome nurodyti savo kontaktus.  

 

Kaip parengti energijos vartojimo audito ataskaitą, jeigu pastato patalpos yra šildomos ir karštas vanduo ruošiamas naudojant elektros energiją, o šildymo ir karšto vandens paruošimo sąnaudas kartu su kitų elektros energijos vartojimo įrenginių sąnaudomis fiksuoja tas pats elektros energijos apskaitos prietaisas?Jeigu pastatams, kurių tiekiamos šilumos energijos sąnaudos yra fiksuojamos tuo pačiu apskaitos prietaisu kartu su kitų pastatų sąnaudomis arba šilumos energija iš centralizuoto šilumos punkto arba katilinės tiekiama daugiau nei vienam pastatui?

 

Rekomenduojamos tokios išeitys:

  1. Savo lėšomis įrengti šilumos arba šilumos gamybai skirtos elektros energijos apskaitos prietaisus ir/ar automatinio reguliavimo įrangą. Artimiausio šildymo sezono metu, bet ne trumpesniu kaip 7 parų matuojamuoju laikotarpiu, atlikti šilumos arba šilumos gamybai skirtos elektros energijos sąnaudų matavimus;
  2. Įvertinus atskiros energijos apskaitos įrengimo technines galimybes, savo lėšomis šildymo sezono metu, bet ne trumpiau kaip 7 parų matuojamuoju laikotarpiu, atlikti šilumos arba šilumos gamybai skirtos elektros energijos sąnaudų matavimus mobiliaisiais prietaisais, o šilumos arba šilumos gamybai skirtos elektros energijos sąnaudų apskaitos prietaisus įrengti iki pastato atnaujinimo darbų pabaigos;
  3. Jei pastatų valdytojams priklausantis šilumos punktas ar katilinė aprūpina šilumos energija kelis tuo pačiu adresu esančius pastatus ir pagal savo paskirtį šie pastatai yra tinkami atnaujinimui, o jų šilumos energijos sąnaudas fiksuoja vienas šilumos apskaitos prietaisas, parengti tokiems pastatams vieną energijos vartojimo audito ataskaitą. Po atnaujinimo kiekvienam šių pastatų išlieka būtinybė pasiekti energinio naudingumo C klasę ir planuojamos sutaupyti energijos kiekius.

 

Ar galima kreiptis dėl finansavimo kitam nei auditoriaus išsamaus energijos vartojimo audito ataskaitoje siūlomam energijos taupymo priemonių paketui?

 

Bent viena investicijų projekte analizuojama alternatyva turi atitikti išsamaus energijos vartojimo audito ataskaitoje siūlomą prioritetinę energijos taupymo priemonių grupę. Pastato valdytojas gali prašyti finansavimo kitam nei išsamaus energijos vartojimo audito ataskaitoje siūlomam energijos taupymo priemonių paketui, jeigu investicijų projekte yra pagrindžiama, kad tokio energijos taupymo priemonių paketo diegimas yra optimali alternatyva lyginant su kitomis išanalizuotomis alternatyvomis.

 

Kaip pasirinkti centrinės valdžios pastato atnaujinimo finansavimo būdą?

 

Centrinės valdžios viešuosius pastatus valdančios biudžetinės įstaigos pačios skolintis negali, todėl finansavimą iš Energijos efektyvumo fondo gali gauti tik vienu būdu – įgyvendinant projektą energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modeliu.

Centrinės valdžios viešuosius pastatus valdančios viešosios įstaigos finansavimą iš Energijos efektyvumo fondo gali gauti skolindamosi tiesiogiai arba įgyvendinant projektą ETPT būdu. Tiek vienas, tiek kitas būdas turi savo privalumų. Skolinantis tiesiogiai pats pareiškėjas yra atsakingas už sėkmingą projekto įgyvendinimą, energijos sutaupymo pasiekimą, paskolos grąžinimą Agentūrai. Projektą įgyvendinant ETPT būdu energijos sutaupymo riziką prisiima ETPT, kuri kiekvienais metais visą sutarties galiojimo laikotarpį užtikrina sutartyje nustatytą energijos sutaupymo dydį. ETPT visą sutarties galiojimo laikotarpį pastate taip pat vykdo statinio techninio prižiūrėtojo funkciją.

 

Ar kiti pastato valdytojai ir/ar savininkai privalo pritarti pastato atnaujinimo projektui?

 

Jeigu pastatas turi daugiau nei vieną savininką ir/ ar valdytoją, turi būti pateiktas kitų savininkų rašytinis pritarimas pastato atnaujinimui. Galima susitarimo forma – jungtinės veiklos sutartis.

Jeigu kiti pastato valdytojai dalį pastato valdo panaudos teise, su projekto įgyvendinimu ir lėšų grąžinimu susijusius įsipareigojimus rekomenduojama išdėstyti panaudos sutartyje/-yse.