+370 5 203 4977
Finansavimo schema
Paskolos sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Finansuojami projektai
Teisės aktai
DUK

 

Paskolos gavėjai

Projekto administratorius, kuris paskolos sutartį pasirašo savo vardu, veikdamas gyventojų naudai, arba  

butų ir kitų patalpų savininkai, jeigu projekto administratorius paskolos sutartį pasirašo jų vardu

Palūkanų rūšis ir norma

fiksuotos 3 procentų metinės palūkanos

Paskolos laikotarpis

iki 20 metų

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

24 mėnesiai nuo Valstybės paramos sutarties pasirašymo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas Projekto administratoriaus ir BETA sutarimu pratęsus Valstybės paramos sutartį

Paskolos dydis

ne didesnė nei statybos darbų išlaidų suma, atsižvelgiant į Valstybės paramos sutartį 

Pradinis įnašas

nereikalaujamas

Mokesčiai

netaikomi Paskolos sutarties pasirašymo, paskolos išmokėjimo, išankstinio paskolos grąžinimo ar kiti su paskolos administravimu susiję mokesčiai

Grąžinimo atidėjimas 

galima atidėti paskolos grąžinimą arba paskolos grąžinimą ir palūkanų mokėjimą iki 30 mėn. nuo pirmos paskolos dalies išmokėjimo dienos

Paskola išmokama

paskola išmokama tiesiogiai rangovams už atliktus darbus pagal pateiktas sąskaitas faktūras ir (ar) pateikus atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus ir kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus

Valiuta

paskola suteikiama eurais

Paskolos grąžinimo metodas

galime taikyti anuiteto metodą (kai kiekvieną mėnesį mokamos vienodo dydžio įmokos) arba linijinį metodą (kai kiekvieną mėnesį grąžinama fiksuota paskolos dalis ir mokama kintanti palūkanų, apskaičiuojamų pagal likusio įsiskolinimo sumą, dalis)

Delspinigiai

0,04 proc. laiku nesumokėtos įmokos už kiekvieną pradelstą dieną

Išankstinis paskolos grąžinimas

paskola ar jos dalis gali būti grąžinta anksčiau nustatyto laiko netaikant papildomų mokesčių

Paskolos sumažinimas ir papildoma valstybės parama

paskola sumažinama ir papildoma valstybės parama skiriama taip, kaip tai reglamentuojama Valstybės paramos sutartyje, kai įgyvendinus projektą pastatas pasiekia ne žemesnę kaip C energinio naudingumo klasę bei ankstesnės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 proc. 

Pritarimas daugiabučio namo atnaujinimui

daugiabučio namo atnaujinimui turi pritarti ne mažiau kaip 55 procentai butų ir kitų patalpų savininkų