+370 5 203 4977
Garantijos schema
Garantijai gauti sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Gautos paraiškos
Teisės aktai
DUK

 

Į VIPA dėl garantijų suteikimo miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektams (toliau - Projektas) gali kreiptis savivaldybės, savivaldybių įmonės, kiti juridiniai asmenys, kontroliuojami savivaldybės (toliau – Pareiškėjas).

 

Prieš paraiškos teikimą Pareiškėjas turi būti tinkamai parengęs turto inventorizaciją, investicinį projektą. Investiciniam projektui ir Projekto įgyvendinimo būdui privalomas atsakingo valdymo organo (savivaldybės tarybos) pritarimas.

 

Tinkamai užpildyta paraiškos forma ir prie paraiškos visi reikalaujami dokumentai su parengtu lydraščiu, el. versija, įrašyta į laikmeną turi būti pateikti VIPA.

 

Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš trijų nurodytų būdų:

 

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į VIPA;
  • pristatyta kurjerio;
  • atsiųsta registruotu laišku;
  • siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.