+370 5 203 4977
Garantijos schema
Garantijai gauti sąlygos
Paraiškų teikimas
Pareiškėjų zona
Dokumentai parsisiųsti
Renginiai
Gautos paraiškos
Teisės aktai
DUK

 

Galimi pareiškėjai
savivaldybės ir savivaldybių įmonės.

Garantijos suma

iki 80 proc. skolinto kapitalo, neviršijančio tinkamų išlaidų, sumos, tačiau neviršijant 30 proc. ENEF garantijų finansinei priemonei skirto įnašo.

 

Garantijos terminas Ne daugiau kaip 20 metų.

Tinkamos išlaidos, kurių finansavimui skiriama Garantija 

Tinkamomis išlaidomis yra laikomos visos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo išlaidos, patirtos siekiant padidinti miesto gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą. Pavyzdžiui:

  • šviestuvų keitimas
  • atramų atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų įrengimas pakeičiant esamas 
  • intelektualiosios (išmaniosios, pažangiosios) valdymo ir kontrolės sistemos atnaujinimas ir/ar naujos diegimas
  • skirstymo bei maitinimo spintų atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų pakeičiant esamas įrengimas
  • gatvių apšvietimo elektros linijų (kabelių) atnaujinimas, rekonstravimas, perstatymas, panaikinimas ar naujų įrengimas pakeičiant esamas linijas (kabelius)

Reikalavimai projektams

Projekte turi būti numatytas ne mažesnis kaip 40 proc. elektros energijos sutaupymas per metus.