+370 5 203 4977

Į VIPA dėl garantijų suteikimo miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektams (toliau - Projektas) gali kreiptis savivaldybės, savivaldybių įmonės, kiti juridiniai asmenys, kontroliuojami savivaldybės (toliau – Pareiškėjas).

 

Pareiškėjas paraišką VIPA turi pateikti iki Projekto finansavimo ir/ar energijos taupymo paslaugų teikėjo įsigyjimo viešųjų pirkimų būdu pradžios.

 

Prieš paraiškos teikimą Pareiškėjas turi būti tinkamai parengęs turto inventorizaciją, investicinį projektą. Investiciniam projektui ir Projekto įgyvendinimo būdui privalomas atsakingo valdymo organo (savivaldybės tarybos) pritarimas.

 

Tinkamai užpildyta paraiškos forma, Aprašo priedas Nr. 3, kurią rasite čia msw8 - 2 MB ir prie paraiškos visi reikalaujami dokumentai su parengtu lydraščiu, el. versija, įrašyta į laikmeną turi būti pateikti VIPA.

 

Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš trijų nurodytų būdų:

 

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į VIPA;
  • pristatyta kurjerio;
  • atsiųsta registruotu laišku;
  • siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.

 

Gautos paraiškos:

 

 

Pateikimo data

Būsena

Įgyvendinamas projektas (miesto pav.)

Pareiškėjas

1

2015.08.14

Įvertinta paraiška

Jonava

Jonavos rajono savivaldybės administracija

2

2016.06.30

Įvertinta paraiška

Šilutė

Šilutės rajono savivaldybės administracija

3

2016.11.30

Įvertinta paraiška

Telšiai

Telšių rajono savivaldybės administracija

4

2016.04.10

Vertinama paraiška

Plungė

Plungės rajono savivaldybės administracija