+370 5 203 4977

Kviečiame į Europos strateginių investicijų fondo veiklos pristatymo renginį Panevėžio apskrityje

2018-04-18

Maloniai kviečiame Jus į Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje renginį Panevėžio apskrityje, kuris vyks 2018 m. gegužės 8 d. Rokiškio rajono savivaldybėje.

Daugiau >>

Kviečiame susipažinti su Viešųjų investicijų plėtros agentūros teikiamomis paslaugomis

2018-04-12

Informuojame, kad galite jau galite parsisiųsti Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) elektroninį lankstinuką pdf. formatu, kuriame glaustai pateikiama informacija apie visas VIPA administruojamas finansines priemones bei iniciatyvas.

Daugiau >>

Vyriausybė pritarė sprendimui suteikti paskolą Viešųjų investicijų plėtros agentūrai išleidžiant žaliąsias obligacijas.

2018-04-11

Iš žaliųjų obligacijų gautos lėšos bus investuojamos į daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) ir energetinio efektyvumo didinimo projektus

Daugiau >>

Kviečiame pasakyti savo nuomonę apie Viešųjų investicijų plėtros agentūros teikiamų paslaugų kokybę

2018-04-09

Siekiant įvertinti klientų pasitenkinimą Viešųjų investicijų plėtros agentūros teikiamų paslaugų kokybe, vykdome nuolatinę klientų apklausą.

Daugiau >>

Skelbiama nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario atranka

2018-04-09

LR Finansų ministerija skelbia Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros vieno nepriklausomo Stebėtojų tarybos nario atranką.

Daugiau >>

Parengtas Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo finansavimo sąlygų aprašo projektas

2018-04-06

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ projektą

Daugiau >>

Kviečiame dalyvauti naujai kuriamos energijos efektyvumo finansavimo platformos steigime

2018-04-03

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) kviečia dalyvauti naujai kuriamos energijos efektyvumo finansavimo platformos, kuri steigiama komanditinės ūkinės bendrijos forma, steigime.

Daugiau >>

Europos ilgalaikių investuotojų asociacija (ELTI) išdėstė poziciją dėl nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) vaidmens įgyvendinant finansines priemones

2018-03-30

Europos ilgalaikių investuotojų asociacija (ELTI) asociacijos narių vardu išdėstė poziciją dėl nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) vaidmens įgyvendinant finansines priemones 2021 - 2027 m. laikotarpiu

Daugiau >>

Žaliosios obligacijos – daugiabučių namų modernizavimui

2018-03-30

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pirmoji Baltijos šalyse, ketina išleisti vertybinius popierius – žaliąsias obligacijas, kurių gautas lėšas panaudos modernizuoti daugiabučius namus ir didinti energetinį efektyvumą.

Daugiau >>

Išaiškinimas dėl savivaldybių dotacijos skyrimo nuostatų

2018-03-28

Vadovaujantis LR Finansų ministerijos 2018-03-26 raštu Nr. (24.66)-6K-1801802 „Dėl dotacijų savivaldybėms“ didesnei nei numato PFSA daliai dotacija neskiriama

Daugiau >>