+370 5 203 4977

Iki 2017 m. pabaigos VIPA siekia tapti oficialia Nacionaline skatinamojo finansavimo įstaiga (NSFĮ) – su valstybės mandatu veikiančia finansų įstaiga, kurios tikslas -  finansinių priemonių pagalba (teikiant lengvatines paskolas, garantijas, vykdant rizikos kapitalo investicijas) skatinti ilgalaikes ir tvarias investicijas valstybei strategiškai svarbiose srityse bei formuoti palankų klimatą šioms investicijoms įgyvendinti.

 

NSFĮ per sutelktinio finansavimo investicines platformas leis šalies ūkio subjektams efektyviau naudotis Europos strateginio investicijų fondo (EFSI) finansavimu, arba vadinamuoju Junkerio planu, o taip pat lengviau pritraukti tarptautinių finansinių institucijų bei privačių investuotojų lėšas.

 

NSFĮ veiks tose srityse ir sektoriuose, kur yra rinkos nepakankamumas, t.y. trūksta privačių investuotojų ir (arba) pastebima nepakankama finansavimo pasiūla ar nepriimtinos komercinio finansavimo sąlygos. Finansuojami projektai turės prisidėti prie valstybės strateginiuose dokumentuose nurodytų strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

VIPA vykdys NSFĮ funkcijas energijos vartojimo efektyvumo, urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto ir viešosios arba viešajam interesui tenkinti skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros srityse.

 

Planuojama, kad iki šių metų pabaigos bus priimtas NSFĮ veiklą Lietuvoje reglamentuojantis įstatymas bei lydintieji teisės aktai, pagal kuriuos VIPAI būtų suteiktas šis statusas.

 

Remiantis atliktu vertinimu vien iki 2023 metų NSFĮ į įvairius Lietuvoje įgyvendinamus projektus galėtų investuoti iki 2,280 mlrd. EUR

 

NSFI jau veikia daugelyje ES šalių, iš kurių didžiausios: Vokietijos KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), Prancūzijos CDC (Caisse des Depots et Consignations), Italijos CDP (Casa Depositi e Prestiti), Lenkijos BGK (Bank Gospodarstva Krajowego). Kaimyninėje Latvijoje veikia ALTUM.

 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į: Justiną Bučį, tel. (8 5) 203 4 664 j.bucys@vipa.lt ir Renatą  Padalevičiūtę tel. (8 5) 203 4 680 r.padaleviciute@vipa.lt